MICHELE RUBINO
(Ru Jian Long)

Maestro di Arti Marziali
Presidente dell'ASD Jian Long Ba Gua Zhang
Allievo del Maestro Xu Zai Xing

cell. 349.777.3646
email: michelerubino51@gmail.com